Fórum - Téma


Dacia Finance


Fórum Pokec všeobecný Dacia Finance
2012-06-02 00:25:39

Hlavním předmětem činnosti společnosti je podpora prodeje vozů značky Dacia formou nabídky financování prostřednictvím finančního leasingu, spotřebitelského úvěru a operativního leasingu vč. varianty full servis.

2012-06-02 00:27:57

PRODUKTY

Jaký je rozdíl mezi finančním leasingem a úvěrem?

 • Finanční leasing je forma financování, kdy dlouhodobě užíváte vůz za úhradu v podobě leasingových splátek. Předmět leasingu je ve vlastnictví leasingové společnosti a po ukončení leasingové smlouvy a splacení zůstatkové hodnoty (obvykle ve výši symbolických 1 000 Kč + DPH) přechází vůz do Vašeho vlastnictví. Doba trvání leasingové smlouvy v případě finančního leasingu je vymezena Zákonem o daních z příjmů dle odpisové skupiny předmětu leasingu. Finanční leasing je určen pouze pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby.
 • Úvěr je forma financování, kdy kupujícím jste Vy a předmětný vůz se jeho převzetím stává Vaším majetkem. Úvěr není zatěžován DPH z finančních služeb. Doba trvání úvěrové smlouvy není zákonem nijak stanovena.

Co je operativní leasing?

Operativní leasing je pronájem, jehož smyslem je poskytování služby, nikoli pořízení investice. Součástí pronájmu je doprovodný servis předmětu leasingu v dohodnutém rozsahu. Smlouva na operativní leasing je uzavírána na relativně krátkou dobu. Po skončení doby splácení zůstává předmět leasingu v majetku leasingové společnosti (pokud nedojde k jiné dohodě).

Jaká je maximální doba splácení?

Pokud není podmínkami akce stanoveno jinak, maximální doba financování je v případě finančního leasingu i úvěru na nový vůz 84 měsíců. U ojetých vozů je stanoveno maximální stáří vozu včetně doby jeho financování na 12 let.

2012-06-02 00:34:39

POJIŠTĚNÍ

Jak je to s pojištěním u finančního leasingu?

Po celou dobu trvání leasingové smlouvy je podmínkou mít vůz havarijně pojištěn a ze zákona je nutné mít uzavřeno povinné ručení. Obvykle je nabídka financování spojena s nabídkou povinného ručení a havarijního pojištění za zvýhodněné sazby přes RCI Financial Services, s.r.o. Dále nabízíme pojištění schopnosti splácet, pojištění GAP a širokou škálu doplňkového pojištění (např. pojištění čelní skla, zavazadel, spolucestujících osob, atd.). Všechna tato pojištění jsou zahrnuta do splátek. Garantujeme výši pojistného po celou dobu financování. U povinného ručení je možná i přefakturace pojistného se zohledněním bonusů za bezeškodní průběh z předchozího pojištění.

Jak je to s pojištěním u úvěru?

Po celou dobu trvání úvěrové smlouvy je podmínkou mít vůz havarijně pojištěn (neplatí pro úvěry na ojeté vozy do výše 200 tis. Kč) a ze zákona je nutné mít uzavřeno povinné ručení. Obvykle je nabídka financování spojena s nabídkou povinného ručení a havarijního pojištění za zvýhodněné sazby přes RCI Financial Services, s.r.o. Dále nabízíme pojištění schopnosti splácet, pojištění GAP a širokou škálu doplňkového pojištění (např. pojištění čelní skla, zavazadel, spolucestujících osob, atd.). Všechna tato pojištění jsou zahrnuta do splátek. Garantujeme výši pojistného po celou dobu financování. U povinného ručení je možná i přefakturace pojistného se zohledněním bonusů za bezeškodní průběh z předchozího pojištění.

Co je to pojištění schopnosti splácet?

Jedná se o pojištění, které Vám pojistí splacení Vašich závazků (leasingových splátek, splátek úvěru) v případě neočekávaných životních událostí a umožní Vám tak ponechat si i v tomto případě vozidlo.

Co je to pojištění GAP?

Pojištění GAP nabízí plnou pojistnou ochranu, která odstraní všechny Vaše starosti spojené s možností odcizení vozidla, totální škody v případě havárie nebo zničení vozidla živelnou událostí. Jedinečné podmínky těchto pojistných produktů Vám zajistí dostatek finančních prostředků na nákup nového automobilu tzn. 100% pojistné plnění v prvních 3 letech.

Mohu uplatnit bonusy z pojištění při koupi vozu formou finančního leasingu nebo úvěru?

V případě, že máte bonusy na povinné ručení, můžete je uplatnit. Povinné ručení Vám nezahrneme do splátek, ale pošleme Vám fakturu na aktuální výši povinného ručení ponížené o Vaše bonusy. Aby Vám byl bonus uznán, je nutné doložit originál potvrzení od pojišťovny o bezeškodném průběhu.

Kde mohu zažádat o potvrzení bezeškodného průběhu po ukončení leasingové/úvěrové smlouvy?

Potvrzení o bezeškodném průběhu vystavuje pojišťovna, u které jste měl předmět leasingu/úvěru pojištěný.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Po celou dobu trvání leasingové nebo úvěrové smlouvy je povinnost mít vozidlo pojištěno, jak ze zákona (povinné ručení), tak mít i uzavřené havarijní pojištění. Havarijní pojištění je součástí splátek leasingu nebo úvěru, takže Vám zaručujeme fixní sazbu pojistného po celou dobu financování.

2012-06-02 00:50:44

FINANČNÍ LEASING

 • Finanční pronájem, u kterého vlastnictví předmětu nájmu (vozidla) nepřechází automaticky na nájemce po jeho skončení. Nájemce po skončení nájmu může uplatnit opci na odkup předmětu nájmu ve výši zůstatkové hodnoty (obvykle 1 000,-Kč bez DPH).
 • Pronajímatel (RCI Financial Services) kupuje od dodavatele předmět nájmu na základě kupní smlouvy a dále jej pronajímá na základě leasingové smlouvy nájemci.
 • Předmět nájmu je ve vlastnictví pronajímatele, který jej odepisuje.
 • Daňově uznatelným nákladem pro nájemce jsou leasingové splátky.
 • Finanční leasing je určen pouze pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby a umožňuje podnikateli nebo firmě vůz daňově uplatnit do nákladů již za 54 měsíců.

ÚVĚR

 • Účelový úvěr poskytnutý klientovi na pořízení vozidla na základě uzavřené úvěrové smlouvy.
 • Poskytovatel úvěru (RCI Financial Services) převádí finanční prostředky přímo na účet prodejce.
 • Jako vlastník je v technickém průkazu uveden klient, který vozidlo také odepisuje.
 • Daňově uznatelným nákladem pro klienta jsou odpisy a výše úroků.
 • Podnikatel nebo firma plátce DPH má nárok na odpočet DPH z celého vozu (při splnění zákonných podmínek).
 • Úvěr není zatížen DPH z finančních služeb.


Odpovědět