Fórum - Téma


Kategorie vozidel


Fórum Pokec všeobecný Kategorie vozidel
2016-01-26 21:08:17

Kategorií vozidel se rozumí označení skupin silničních a zvláštních vozidel připuštěných k provozu na pozemních komunikacích a platí pro ně stejné technické podmínky. Toto označení platí v Evropské unii a je stanoveno směrnicí 2007/46/ES.

Kategorie vozidel v ČR

V ČR stanoví kategorie vozidel zákon č. 56/2001 sb. O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Příloha zákona vymezuje 7 základních kategorií vozidel.

Kategorie L

mopedy:

LA – dvoukolové mopedy – objem válců do 50 cm3 a max. Rychlost 45 km/h

LB – tříkolové mopedy – objem válců do 50 cm3 a max. Rychlost 45 km/h

LB – lehké čtřkolky – hmotnost menší než 350 kg nebo se zdvihovým objemem motoru do 50 cm3 v případě zážehového motoru, pro jiné druhy motoru max. Výkon 4 kW a rychlost max. 45 Km/h

motocykly:

LC – dvoukolové motorové vozidlo přesahující parametry (objem válců či rychlost) dvoukolového mopedu

LD – motocykly s postranním vozítkem – vozidla se třemi asymetricky umístěnými koly a přesahující parametry tříkolového mopedu

LE – motorové tříkolky

čtyřkolky s váhou nad 400 kg, u vozidel pro přepravu nákladů 550 kč, čistý výkon max. 15KW

LM – motokolo – jízdní kolo s trvale zabudovaným motorem a objemem válců do 50 cm3 a rychlostí 25km/h

Kategorie M

Motorová vozidla základní kategorie M mají nejméně čtyři kola :

M1 – vozidla, která mají max. 8 míst k přepravě osob a víceúčelová vozidla

M2 – vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob a váhu do 5000kg

M3 – vozidla, která mají více než 8 míst a jejich váha převyšuje 5000 kg

Podle přílohy 18 vyhlášky č. 341/2002 Sb. se vozidla kategorie M1 označují jako osobní automobil, a vozidla M2 a M3 jako autobus, trolejbusy se v čr registrují jako drážní vozidla

Kategorie N je kategorie nákladních automobilů

N1 – vozidla s hmotností do 3500 kg

N2 – vozidla s hmotností nad 3500 kg nepřevyšující však hmotnost 12 000 kg

N3 – vozidla s hmotností nad 12 000 kg

Kategorie O

V této kategorii jsou přípojná vozidla.

O1 – vozidla s přípustnou hmotností do 750 kg

O2 – vozidla přesahující hmotnost 750 kg, ale nepřevyšující 3500kg

O3 – vozidla nad 3500 do 10 000 kg

O4 – vozidla s hmotností nad 10 000 kg

OT1 – přípojná vozidla traktoru s hmotností do 1500 kg

OT 2 – přípojná vozidla traktoru s hmotností od 1500 kg do 3500 kg

OT3 -přípojná vozidla traktoru s hmotností od 3500 do 6000 kg

OT 4- přípojná vozidla traktoru s hmotností přesahující 6000 kg

Kategorie T

Tato kategorie člení kolové traktory, nerozlišuje zemědělské či lesnické traktory. Konstrukční rychlost traktoru nesmí přesáhnout 40 km/h.

Kategorie S

pracovní stroj samopojízdný

pracovní stroj přípojný – tažný vozík za autem

Kategorie R

Spadají sem všechna nemotorová vozidla, která nejsou přípojnými vozíky.

jízdní kola (koloběžky, čtyřkolky, odrážedla, ap.)

ruční vozíky (další vozidla tlačená nebo tažená pěšky jdoucí osobou)

vozíky pro invalidy nemotorové

potahová vozidla a saně


Odpovědět