Uživatel Luděk1966x


Interní pravidla pro bonus program

2016-11-06 09:53:37 (9 měsíců, 13 dnů)

Interní pravidla pro program

Dacia Ambasador ČR

I LOVE DACIA SR

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel pro clubovou podporu programu pro uplatňování poukazů z programu pro členy daciaclubu.cz. Všechny spory je třeba řešit v souladu s těmito pravidly a pravidly programu pro Dacia program.

Pro program bude ustanoven administrátor pro vozidla příslušná do ČR a administrátor pro vozidla příslušná do SR. Administrátor programu, povede přehled zájemců programu kteří mají zájem se do programu zapojit pod hlavičkou clubu, přehled poukazů programu jejich stahování a distribuci zájemcům, včetně distribuce odměn.

Zájemce pro clubovou podporu v programu zašle administrátorovi interní zprávou projevení svého zájmu a administrátor mu pošle zpět kopii interních pravidel s dotazníkem na jeho zákaznické číslo přidělené importérem, vin jeho vozidle – nezbytné jsou poslední čtyři číslice, email a nick. Vzor v příloze č1: Toto potom pošle na email účet který mu administrátor pošle interní zprávou

Administrátor po obdržení všech potřebných údajů od člena clubu provede přihlášení na na členův bonusový účet u importéra a změní tam email adresu na speciální email adresu zřízenou pro tento účel. Tato email adresa není určena pro komunikaci se členy clubu, ale jen pro potřebu programu, prosím respektovat. Po vybrání všech tří poukazů a přeposlání příslušných odměn administrátor opět nastaví email adresu na účtu na adresu člena a smaže ve své databázi všechny odkazy na soukromé informace o členovi.

Člen má právo nahlížet v době trvání zařazení do programu na svůj účet, ale nesmí tam nic měnit, ani si stahovat poukazy, aby nedošlo k duplicitnímu využití poukazu a tudíž odmítnutí u některého z partnerů daciaclubu.

Pokud si člen najde případného zájemce sám a je již zařazen do programu clubové podpory, je potřeba postupovat obezřetně a v souladu s administrátorem. Administrátor přiděluje po dohodě s členem v tomto případě přednostně třetí poukaz z řady, proto má administrátor 10 poukazů třetí řady v rezervě. Mohou nastat tyto případy:

1/ Člen je jen zařazen do programu podpory, ale ještě není jeho poukaz u partnera:

a/ Po dohodě je v tomto případě poukaz pro nového zájemce stažen administrátorem a přeposlán na email nového zájemce, je zde však nebezpečí, že u takto doručeného poukazu prodejci, prodejce blokuje poukaz až do předání vozidla

b/ Po dohodě je v tomto případě poukaz pro nového zájemce. přidělen administrátorem dle pořadí a poukaz člena je upřednostněn u partnerů.

2/ Člen je jen zařazen do programu podpory, a jeho poukaz u partnera:

a/ Po dohodě je v tomto případě poukaz pro nového zájemce stažen administrátorem od partnera, a nejde mu ho poslat po druhé a je přeposlán na email nového zájemce, je zde však nebezpečí, že u takto doručeného poukazu prodejci, prodejce blokuje poukaz až do předání vozidla, a pokud si nový zájemce koupi rozmyslí tak musí být zařazen k jinému partnerovi.

b/ Po dohodě je v tomto případě poukaz pro nového zájemce přidělen administrátorem dle pořadí a další poukaz člena je upřednostněn u partnerů.

Administrátor dle potřeby a pořadí bude využívat poukazy u zájemců dle klíče daného těmito pravidly. Změny pořadí poukazů u prodejců administrátor nemůže ovlivnit.

1/ První doporučující poukaz - Po využití prvního poukazu, přepošle majiteli doporučujícího poukazu administrátor jeho odměnu a ten za zpracování a náklady s programem spojené obdrží od majitele doporučujícího poukazu odměnu ve výši 10% odměny tj v Čr 500 kč a v SR 20 €

2/ Druhý doporučující poukaz - Po odeslání odměny administrátorovi bude zařazen k využití jeho další poukaz. Tento již není zpoplatněn.

3/ Třetí doporučující poukaz - bude podržen v rezervě pro využití v rámci clubu, protože u některých prodejců přímo donesený poukaz čeká na uplatnění až do předání nového vozidla. Tento již není zpoplatněn. Rezerva je max 10 poukazů.

Závěrečné ustanovení: Pravidla vstupují v platnost dnem zveřejnění a administrátoři si vytyčují možnost vždy pravidla upravit kdy vznikne potřeba pravidla upravit.

Příloha č1:

Interní dotazník

1/ Nick /pro přiřazení a komunikaci/

2/ Zákaznické číslo / přidělené importérem /

3/ Vin vozidla /aspoň poslední čtyři čísla/

4/ Email adresu na odeslání odměn

ostatní vše zajistím sám.

Zasláním svých údajů dávám souhlas s jejich zpracováním jen pro potřebu programu a v okamžiku, naplnění budou administrátorem v jeho databázi smazány.

PS Pokud máš pochybnosti tak o referenci si napiš adminovi /Luděk1966/

Pravidla jsou platná od 06/04 2016 - změnu si vyžádal webmaster kvůli antispemuSeznam členů