Vozidlo Dacia Duster 1.6

Deník událostí


Tisknutelná verze

2016-08-25 Běžná údržba

Vynulování ukazatele servisního intervalu

Zapnout zapalování.

V palubním počítači vyberte položku nabídky pro výměnu oleje. (1)

Přidržet stisknuté tlačítko palubního počítače na cca 10 sek. (2)

Na obrazovce se zobrazí nový servisní interval. (1)

Pusťte tlačítko pro palubní počítač. (2)

(viz obrázek 1)

Servisní interval je vynulován.

Alternativa:

Zapnout zapalování.

Zcela prošlápnout plynový pedál.

Stiskněte brzdový pedál 3 krát až na doraz.

Servisní interval je vynulován.

Investice celkem

Naše auta